logo

השורה התחתונה

להבין את הכלכלה במילים פשוטות.

מחשבון ביטוח לאומי

סה"כ דמי ביטוח הלאומי שתשלמו בחודש {{ btla | currency: "₪"}}

סה"כ דמי ביטוח בריאות שתשלמו בחודש {{ health | currency: "₪"}}

סה"כ המס שתשלמו בחודש {{ tax | currency: "₪"}}

השאלות הן אנונימיות לחלוטין ופרטיות מוחלטת. האתר לא אוסף מידע משום סוג וכל הנתונים שמוזנים נמחקים ביציאה מהדף.

מחשבון ביטוח לאומי מבוסס על שיעורי המס כפי שפורסמו על ידי המוסד לביטוח לאומי. יחד עם זאת, אין לקחת את החישוב כנתון מוחלט אלא כהערכה בלבד.

הנתונים נכונים לשנת 2015.

דמי ביטוח לאומי

תשלום דמי הביטוח באופן קבוע מקנה זכות לרוב הקצבאות שניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי. כל תושב ישראל שהוא מעל גיל 18 מחויב להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם את דמי הביטוח החודשיים.

רשימת נושאים

פטורים מלשלם דמי ביטוח לאומי

אם אתם עונים על אחת מההגדרות הבאות אתם פטורים מלשלם דמי ביטוח לאומי:

עקרת בית - עקרת בית מוגדרת כאישה נשואה, או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח בביטוח לאומי ואינה עובדת

מי שמקבל קצבת נכות ואין לו הכנסה אחרת, אך אם הנכות מהעבודה הינה 100% והנכות הכללית היא לפחות 75% והיא לפחות לשנה, הינו פטור מדמי ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה אחרת

חייל בשירות חובה שאינו עובד

שהיתם במדינה שעמה יש לישראל הסכם לביטחון סוציאלי ושילמתם בה דמי ביטוח אתם פטורים מתשלום על התקופה בה שהיתם

אם אין לכם הכנסה מעבודה וההכנסה ממקורות אחרים, אם קיימת, קטנה מ-5% מהשכר הממוצע במשק (כלומר כ-500 ש"ח) ואתם עונים על אחת מההגדרות הבאות:

עולה חדש עד שנה מהעליה ארצה

אם מלאו לכם 18 ואתם תתגייסו לצה"ל או תשרתו בביטוח לאומי, אתם זכאים לפטור מגיל 18 במשך 12 חודשים (לא בהכרח רצופים). למתגייסים יש פטור מגיל 18 ועד הגיוס, אבל הפטור לא תקף מיום השחרור ומעל גיל 21

אם מלאו לכם 18 ואתם לומדים בתיכון או בהכשרה מקצועית או במכינה קדם צבאית או שאתם מתנדבים בשנת שירות ותתגייסו לצה"ל או תשרתו בשירות לאומי לפי גיל 21 - אתם פטורים מדמי ביטוח בתקופת הלימודים או ההתנדבות ול-12 חודשים נוספים (לא בהכרח רצופים) מסיומם

אם מלאו לכם 18 ולא תתגייסו לצה"ל או שתתגייסו לאחר גיל 21 ואתם לומדים בתיכון - אתם פטורים מדמי ביטוח עד גיל 19

ההבדלים בין שכיר לעצמאי

מבחינת דמי הביטוח העצמאים נמצאים בעמדה נחותה אל מול השכירים. להלן סיכום ההבדלים:

ביטוח אבטלה
ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
תשלום ודיווח דמי הביטוח על ידי המעסיק
פגיעה בזכויות בגין פיגור בתשלום
שכיר
עצמאי

דמי ביטוח בריאות

כל תושב ישראל שהוא מעל גיל 18 מחויב להיות מבוטח בביטוח בריאות ולשלם את דמי הביטוח החודשיים. בנוסף, כל מבוטח חייב להיות רשום באחת מקופות החולים על פי בחירתו והקופת חולים מחויבת לספק סל בריאות אחיד כפי שקבוע בחוק.

פטורים מלשלם דמי ביטוח לאומי

אם אתם עונים על אחת מההגדרות הבאות אתם פטורים מלשלם דמי ביטוח בריאות:

עקרת בית - עקרת בית מוגדרת כאישה נשואה, או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח בביטוח בריאות ואינה עובדת

חייל בשירות חובה שאינו עובד

אם אין לכם הכנסה מעבודה וההכנסה ממקורות אחרים, אם קיימת, קטנה מ-5% מהשכר הממוצע במשק (כלומר כ-500 ש"ח) ואתם עונים על אחת מההגדרות הבאות:

עולה חדש עד שנה מהעליה ארצה

אסיר בבית סוהר - למשך תקופה של 12 חודשים

מי שמלאו לו 18 ועדיין לא התגייס לצה"ל ואינו עובד מקבל פטור בתנאי שיתגייס לפני גיל 21

מדריך ביטוח לאומי

ההוצאה על ביטוח לאומי היא אחת הגדולות ברשימת ההוצאות שלנו על מיסים יחד עם מס הכנסה, מע"מ, ארנונה ועוד. רובנו גם מקווים שלא נזדקק לכסף חזרה מהביטוח הלאומי אלא למקרים משמחים (כמו לידה למשל).

בניגוד למס הכנסה, שיעור המס לביטוח לאומי אינו פרוגרסיבי, כלומר לא מדורג לפי מדרגות הכנסה. יש אמנם מדרגה אחת שמייצגת הכנסה של 60% מהשכר הממוצע במשק אבל פרט לכך המס הוא לינארי. הבדל נוסף הוא שהמס מוגבל לגובה שכר של 43,240 ש"ח נכון ל-2015. על כל שקל מעל לסכום זה, למי שמרוויח כאלו סכומים, לא נדרש לשלם מס.

קישורים שימושיים מהאתר של המוסד לביטוח לאומי

קצבאות לדוגמה שניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי

קצבת זקנה

קצבת זקנה ניתנת בעת הגעה לגיל פרישה, שנכון ל-2015, עומד על 67 גברים ו-64 לנשים. ומגיל זה זכאים לקבל קצבת זקנה בהתאם להכנסות. כלומר, אם לא פורשים וממשיכים לעבוד, החל מסכום מסוים הקצבה הופכת להיות חלקית ואף לא משולמת עם ההכנסה גבוהה. קצבת זקנה מוענקת אוטומטית לגבר מעל גיל 70 ולאישה מעל גיל 65 (הגיל אמור לעלות ל-70 בתוך כמה שנים). בשנת 2015, גובה הקצבה הבסיסית לחודש ליחיד עומד על 1,531 ש"ח ולזוג - 2,301 ש"ח. מעל גיל 80 הקצבה עולה ל-1,617 ש"ח ליחיד ו-2,387 ש"ח.

קצבת נכות

קצבת נכות ניתנת לאנשים עם מוגבלות שמונעת מהם לעבוד או לקבל הכנסה מינימאלית. ב-2015 התנאים לקבלת קצבת נכות הם להיות תושב ישראל מעל גיל 18 ולפני גיל פרישה, שההכנסה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק (כלומר כ-5,500 ש"ח), בעל נכות רפואית מעל 60% ונקבע כי לא ניתן לעבוד או שיכולת ההשתכרות ירדה בלפחות 50%.

דמי אבטלה

דמי אבטלה משולמים לאנשים שהצהירו במוסד לביטוח לאומי שהינם מובטלים ומחפשים עבודה. תקופת הזכאות וגובה הדמי אבטלה תלויות במצב המשפחתי והאישי ובגובה ההכנסה שהייתה.

דמי האבטלה הוא אחד הכלים החשובים בביטחון הסוציאלי שמוענקים במדינה. עם זאת, ניצול לרעה של כלי זה (כלומר, אנשים לא באמת חיפשו עבודה וחיו על חשבון דמי האבטלה) ומשברים כלכליים גרמו לקיטון בגובה דמי האבטלה ובקיצור תקופת הזכאות.

דמי לידה

נשים (וגברים בתנאים מסוימים) זכאיות לדמי לידה בתקופת חופשת הלידה שמחליפה את שכרה בזמן החופשה. הזכאות לדמי לידה נקבעים בהתאם למשך תשלום דמי הביטוח לאומי לפני היציאה לחופשת לידה.

השלמת הכנסה

השלמת הכנסה יחד עם הבטחת הכנסה, הינם קצבאות שמשולמות לאנשים שאינם מסוגלים לעבוד כגון חולים, נכים או מובטלים או שההכנסה שלהם נמוכה מרמת ההכנסה המינימאלית הנדרשת למחיה.

קצבת ילדים

קצבה חודשית שמשולמת להורים על ילדים בחזקתם עד גיל 18. מטרת הקצבאות היא לעודד ילודה (עד רמה מסוימת) ולצמצם את תופעת העוני בקרב ילדים. בישראל, בה יש שני מגזרי אוכלוסיות מרובות ילדים, יש ביקורת רבה וויכוח על גובה הקצבאות. במחקרים מסוימים גילו כי גובה הקצבה בישראל כמעט ולא משפיע על כמות הילדים במשפחה חילונית.